ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτύπωση


 

Η εταιρία μας ειδικεύεται στον τομέα της Οργάνωσης Επιχειρήσεων, όσο αφορά τον επανασχεδιασμό και εφαρμογή όλων εκείνων των διεργασιών που επιδρούν στην εσωτερική εύρρυθμη λειτουργία της, με κύριους στόχους την ικανοποίηση των πελατών, όσο και των υπαλλήλων τους.

Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί,  θα πρέπει :

1. να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των νόμων του κράτους που αναφέρονται στις δραστηριότητές της

2. να συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες ή/και τα Προϊόντα της όλες τις εκφρασμένες και μη απαιτήσεις των πελατών της