Αρχή της εταιρίας μας είναι το προσδοκώμενο αποτέλεσμα σε κάθε πελάτη,  να επιτυγχάνεται αντιμετωπίζοντας το ανεξάρτητα,  προσεγγίζοντας το,  διεπιστημονικά και σύννομα, επισφραγίζοντας την επιδιωκόμενη υπεραξία της επένδυσής του.

ΕΞΕΛΙΞΗ

Εκτύπωση

Η προσπάθεια ξεκίνησε με την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σειράς των προτύπων ISO9000.

Ήταν πολύ σημαντικό που δεν υπήρχε παράλληλα μεγάλη ζήτηση στην ανάπτυξη συστημάτων βασιζόμενων σε άλλα πρότυπα.

Έτσι δόθηκε η ευκαιρία και ο χρόνος να αναπτυχθεί η σχετική φιλοσοφία, όσο αφορά την ερμηνεία των όρων και απαιτήσεων, για να προκύψει η προσωπική άποψη που πρέπει να διακατέχει κάποιον Σύμβουλο Επιχειρήσεων που αναπτύσσει συστήματα Ποιότητας.

Η συγκυρία αυτή, διασφάλισε τελικά τον ορισμό των δικών μας προδιαγραφών που επαληθεύτηκε από την ικανοποίηση των πελατών μας και επικυρώθηκε από την αποτελεσματική συνεργασία με αρκετούς Φορείς Πιστοποίησης.Η εμπιστοσύνη σας μας εμπνέει & μας ενθαρρύνει να είμαστε πιο δημιουργικοί.