ΥΠΑΡΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Εκτύπωση
Η απόφαση δημιουργίας του ιστοχώρου αυτού, κατόπιν μίας επιτυχημένης επαγγελματικής παρουσίας στο χώρο των Υπηρεσιών Υποστήριξης & Ανάπτυξης Συστημάτων Ποιότητας από 1999, προήλθε από την διαπίστωση ότι οι Ελληνικές Επιχειρήσεις έχουν την ανάγκη, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή, της άμεσης Επαγγελματικής Υποστήριξης σε θέματα επαναπροσδιορισμού και επανασχεδιασμού της θέσεως τους στον Ανταγωνισμό. Επιδίωξη του ιστοχώρου αυτού θα είναι ο επεξηγηματικός του χαρακτήρας, και όχι μόνο η προβολή της παρουσίασης μίας ακόμη επιχείρησης. Στην Ελλάδα ο επιχειρηματικός κόσμος των Μικρο Μεσαίων Επιχειρήσεων που αναπτύχθηκε την τελευταία 30ετία έχει βρεθεί συχνά μπροστά σε νέες έννοιες, νέες αντιλήψεις, νέες νομοθετικές απαιτήσεις, εκ των υστέρων. Διότι ποτέ δεν υπήρξε ένας μόνιμος, διαρκής και συστηματικός μηχανισμός ενημέρωσης τους. Αυτό είχε ως συνέπεια να εκτεθούν στις Δημόσιες Αρχές, σε Πελάτες ακόμη και στους ίδιους τους Υπαλλήλους τους. Βέβαια ο επιχειρηματικός κόσμος έστω και αργά αντιδρά μπροστά στην επιβίωση της επιχείρησής τους, όμως κάτω από την πίεση του χρόνου, σημείο που τις πιο πολλές φορές οδηγεί σε λάθος επιλογές. Εμείς, θα προσπαθήσουμε μέσα από τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας να προσφέρουμε μία λογική προσέγγιση των συνηθισμένων προβλημάτων στο τομέα που ειδικευόμαστε.